Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak wraz Zarządem Powiatu Mieleckiego (na podstawie informacji uzyskanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie) informuje, że Ochotnicze Straże Pożarne mogą składać wnioski o dofinansowanie na zwiększenie potencjału technicznego OSP poprzez zakup nowego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii w wysokości do 90% kosztów, ale nie więcej niż 20.000,00 zł.

Wnioski można pobrać ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie. LINK: https://bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/aktualnoci-mainmenu-110/847-zmiana-szczegolowych-zasad-dofinansowania-niektorych-zadan-z-zakresu-ochrony-srodowiska-w-formie-dotacji-przez-wfosigw-w-rzeszowie

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Wersje papierową wniosku należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Rzeszowie, ulica Zygmuntowska 9.

Wnioski do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania