Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Od 1 lipca 2019 r. złóż wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia www.empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o przyznanie świadczenia przyjmowane będę również w formie tradycyjnej (papierowej) przesyłane za pośrednictwem poczty lub składane osobiście
w MOPS w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c w Dziale Świadczeń Rodzinnych pokój nr 14, oraz
w Sekretariacie Ośrodka pokój nr 29 w godzinach pracy Ośrodka:

Poniedziałek od 8:00 do 16:00,

Wtorek – Piątek od 7:15 do 15:15.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 500+, oraz przyjmowania w tym samym czasie wniosków o świadczenia Dobry start 300+ zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Zapewni to sprawne załatwienie sprawy bez oczekiwania w kolejkach.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone
z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września br., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Świadczenie wychowawcze 500+ zostanie przyznane do 31 maja 2021 r.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
z wyrównaniem od lipca br.

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia “Świadczenie wychowawcze 500+” – plik do pobrania
Załącznik do wniosku “Świadczenie wychowawcze 500+” – plik do pobrania

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: