Podczas kolejnej dziesiątej już sesji Rady Powiatu Mieleckiego (17.IX) radni dokonali między innymi zmian w tegorocznym budżecie, powołali również skład komisji konkursowej mającej wyłonić nowego dyrektora pogotowia ratunkowego. Radni uchwalili również Statut Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego.


Jednak najwięcej emocji wzbudziła tematyka związana z przedstawianymi podczas sesji rocznymi raportami z działalności Nadzorów Wodnych z Dąbrowy Tarnowskiej, Połańca, Sandomierza, Tarnobrzega i Mielca. Raporty zawierały wykaz podjętych działań w roku 2018, które z kolei radni „nakładali” na faktyczny stan infrastruktury przeciwpowodziowej w kontekście majowej powodzi, która dotkliwie doświadczyła Powiat Mielecki.

Fragment dyskusji: Radny Stefan Rysak i Piotr Basztura, Kierownik Nadzoru Wodnego w Mielcu.

Szczegółowy, pełny zapis sesji (wideo) znajduje się na sytrnie internetowej mieleckiego starostwa w zakładce http://bip.powiat-mielecki.pl/rada-powiatu/relacja-video-z-sesji.a

Galeria zdjęć