Minął pierwszy rok kadencji obecnego Zarządu Powiatu Mieleckiego. W obszernym wywiadzie Starosta Mielecki – Stanisław Lonczak odnosi się do swojego przemówienia inaugurującego obecną kadencję samorządową. W swoim expose w grudniu 2018 roku wymieniał – jako swoje priorytety – szpital, edukację, komunikację. Była również mowa o nowym stylu funkcjonowania urzędu.


Z niektórymi z tych problemów przyszło się zmierzyć już w pierwszym roku funkcjonowania samorządu w nowej kadencji. Najważniejsza dwa zagadnienia to sytuacja finansowa mieleckiej lecznicy oraz wdrożenie nowego systemu oświaty. Właśnie te dwa zagadnienia najszerzej omówił S. Lonczak.

mp