Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) zaprasza podmioty lecznicze do rejestracji na bezpłatne szkolenia dotyczące Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest jednostką publiczną podległą Ministrowi Zdrowia, która odpowiedzialna jest za realizację działań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego.

CSIOZ obecnie realizuje projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług Medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), w tym również: e-recepty, e-skierowania oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Już od listopada w całej Polsce ruszyły bezpłatne szkolenia dedykowane podmiotom leczniczym wykonującym szpitalną działalność leczniczą oraz podmiotom leczniczym wykonującym podstawową opiekę zdrowotną, które posiadają aktualny Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Więcej informacji na temat szkoleń znajduje się TUTAJ.

ms