Starosta mielecki Stanisław Lonczak wziął udział w rocznej naradzie służbowej podsumowującej pracę mieleckich policjantów w 2019 roku.

Narada odbyła się w piątek, 31 stycznia. Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy Policji w Mielcu nadkom. Jacek Juwa, który przywitał zaproszonych gości, omówił wyniki pracy mieleckiej Policji za 2019 rok oraz przedstawił zamierzenia na rok bieżący.

Kolejno głos zabierali zaproszeni goście. Zarówno Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak jak i Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski podziękowali policjantom za dotychczasową współpracę i wyrazili chęć oraz gotowość do jej kontynuacji. Także prokurator rejonowy Marian Burczyk i Komendant Straży Miejskiej Arkadiusz Misiak pozytywnie ocenili współpracę z mielecką Policją, doceniając dobre wyniki pracy mieleckich funkcjonariuszy i gratulując osiągnięć.

Na zakończenie nadkom. Jacek Juwa podziękował policjantom za pracę w ubiegłym roku oraz zaapelował o dalsze zaangażowanie. Przypomniał także priorytety, którymi należy kierować się w walce z przestępstwami najbardziej uciążliwymi dla społeczności lokalnej. Szczególną uwagę zwrócił na troskę funkcjonariuszy o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

ms

Zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Mielcu

Galeria zdjęć