Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

W drugim tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych zorganizowano dla młodzieży zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży.

Zajęcia zorganizowane w ramach zimowej Szkoły Pierwszej Pomocy zostały zorganizowane już po raz trzynasty. Kluczowym zagadnieniem spotkań były Podstawowe Zabiegi Ratujące Życie u osób dorosłych (BLS - Basic Life Support).
Zajęcia odbywały się w grupach ćwiczeniowych liczących do 10 osób. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o „Metodę 4-kroków” wg Europejskiej Rady Resuscytacji.

Program szkolenia przedstawiał się następująco:
• Przyczyny i objawy zatrzymania krążenia
• Algorytm postępowania w przypadku zatrzymania krążenia
• Resuscytacja w sytuacjach szczególnych
• Postępowanie z osobą nieprzytomną, oddychającą (zastosowanie pozycji bezpiecznej)
• Postępowanie przy nietypowych ułożeniach poszkodowanego nieprzytomnego.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 99 uczniów ZST.

Ferie w ZST - Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy to coroczna inicjatywa realizowana w Zespole Szkół Technicznych. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeń praktycznych, gdyż jedynie ta metoda warunkuje nabycie realnych umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w ZST - Andrzej Wyzga.

Na uwagę zasługuje również fakt, że szkolenie odbyło się w okresie ferii zimowych, co dowodzi, że młodzież dostrzega potrzebę nauki pierwszej pomocy - nawet w czasie wolnym od zajęć szkolnych - jako umiejętności mogącej mieć realne zastosowanie w życiu codziennym.

ms

Galeria zdjęć