Data: 25.03 - 11.02.2020
Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół Technicznych
Godzina: 11:00 - 12:00

Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak objął honorowym patronatem siódmą edycję Międzyszkolnego Konkursu „Czytamy dzieło sztuki”. Wydarzenie zorganizuje Zespół Szkół Technicznych w Mielcu.

Konkurs "Czytamy dzieło sztuki" dedykowany jest uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mieleckiego. Jego tegorocznym tematem przewodnim będzie życie i twórczość Zdzisława Beksińskiego. Przybliżenie dzieciom i młodzieży dzieł tego wybitnego artysty ma przysłużyć się popularyzacji sztuki należącej do dziedzictwa światowej, europejskiej i narodowej kultury oraz rozwijaniu wyobraźni, kreatywności i wrażliwości młodych odbiorców.

Wydarzenie zaplanowano na środę, 25 marca.

ms