Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Odbiorami technicznymi zakończyła się realizacja kolejnych inwestycji jakie zaplanowano w roku 2020 na terenie miasta Mielca. Tym razem możemy poinformować o pomyślnym zakończeniu prac związanych z rewitalizacją parku przy ulicy Kazimierza Wielkiego.

Pierwszą część tego zadania inwestycyjnego wykonała firma Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS z gminy Baranów Sandomierski przy współpracy z podwykonawcą firmą EXOTICA z Połańca. Prace rewitalizacji zieleni wyceniono na kwotę 1 mln 479 tys. zł. Polegały one w pierwszym etapie na wycince drzew martwych, o złym stanie zdrowotnym i zagrażających bezpieczeństwu przechodniów oraz na chirurgii drzew, a następnie na przygotowaniu gruntu pod nasadzenia i wykonanie nasadzeń 500 drzew rodzimych gatunków (klon, jawor, brzoza brodawkowata, buk pospolity, dąb i wiąz szypułkowy, jesion, świerk pospolity i modrzew europejski) oraz nasadzeń 10 142 szt. krzewów. Wzbogacone także zostało runo parkowe przez posadzenie ponad 41 tys. bylin. Od strony ulicy Wolności założono trawniki parkowe, posadzono także żywopłot z grabu pospolitego i wiele roślin cebulowych.

Równolegle drugą część prac związanych z budową ciągu pieszo – jezdnego wraz z montażem elementów małej architektury w postaci nowych ławek i koszy na śmieci zrealizowała firma Józefa Turka z Mielca. Dodatkowo wykonano rurarz w miejscach kolizyjnych pod przebudowę oświetlenia parku i założenia monitoringu. Ten etap rewitalizacji parku wyceniono na 490 155 zł.

Modernizację parku przy ulicy Kazimierza Wielkiego wykonano w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec”, na które Mielec otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Głównym założeniem projektu było stworzenie miejsca bezpiecznego i estetycznego, przeznaczonego do spacerów i wypoczynku w cieniu drzew. Wykonane prace pielęgnacyjne w drzewostanie i nowe nasadzenia pozwoliły na zatrzymanie procesu zamierania drzewostanu parkowego i przywrócenie charakteru lasu z przewagą drzew liściastych rodzimych, wzbogacenie bioróżnorodności parku, przyciągnięcie do zadomowienia się gatunków ptaków i zwierząt żyjących w parkach miejskich.

 

Edward Tabor
Data publikacji: