Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Mielcu (siedziba przy ul. Wyspiańskiego 6) odbywa się obecnie w godzinach od 8:00 do 11:00.

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem Starosty Powiatu Mieleckiego wydanym w dniu 2 listopada br., od dnia 3 listopada br. obsługa interesantów odbywa się w trybie szczególnym, w systemie ograniczonej dostępności.

Oto najważniejsze zasady obowiązujące w budynku starostwa przy ul. Wyspiańskiego 6:
• sprawy załatwiane są telefonicznie lub drogą pocztową lub przez e-PUAP,
• interesanci, którzy telefonicznie umówią termin wizyty, będą mogli załatwić sprawę w siedzibie Urzędu, w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem,
• wnioski i podania nie wymagające potwierdzenia złożenia dokumentu, należy składać w wyznaczonym miejscu obok Portierni (główne wejście do budynku),
wnioski i podania wymagające potwierdzenia są przyjmowane w Punkcie podawczym na parterze budynku, w godzinach: od 8.00 do 11.00.

Pełna treść komunikatu oraz wytyczne dotyczące przyjmowania interesantów w Wydziale Komunikacji (ul. Sękowskiego 2B), Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mielcu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu dostępne są TUTAJ.

ms