Jerzy Dębicki był Kapitanem Wojska Polskiego i Prezesem Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu. W grudniu skończyłby 91 lat.

Jak podaje Encyklopedia Miasta Mielca, Jerzy Dębicki urodził się 27.12.1929 roku w Mielcu. W 1948 r. ukończył Gimnazjum i Liceum im. S. Konarskiego w Mielcu, następnie studiował na Wydziale Komunikacji (Oddział Pojazdów Mechanicznych i Ciągników) Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

W okresie nauki należał do harcerstwa; był harcerzem Szarych Szeregów AK – Drużyny im. J. Wiśniowieckiego, a następnie Tajnej Niepodległościowej Drużyny Harcerskiej im. J. Wiśniowieckiego, występującej też pod nazwą WiS (Wolność i Sprawiedliwość).

W listopadzie 1951 r. został aresztowany i skazany na 12 lat więzienia za przynależność i działalność w tajnych organizacjach niepodległościowych. Od maja 1953 r. do maja 1956 r. pracował w więziennym Przedsiębiorstwie Remontu Samochodów w Sztumie, a od czerwca 1956 r. do grudnia 1956 r., jako więzień, w Biurze Projektów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr 1 w Warszawie. W okresie „odwilży” w grudniu 1956 r. został uwolniony. W 1957 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej i otrzymał tytuł inżyniera. Od I1957 r. do 1982 r. pracował w WSK i OBR SK Mielec w służbach konstrukcyjno-badawczych. W latach 1960-1969 był wykładowcą Ośrodka Szkolenia Kierowców LOK w Mielcu, a w latach 1961-1963 nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum Mechanicznym Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Mielcu.

Od 1 stycznia 1983 r. przebywał na emeryturze. Zaistniała po 1989 r. nowa sytuacja polityczna umożliwiła reaktywowanie księgarskich tradycji rodzinnych. Wraz z żoną Ireną oraz synem Pawłem podjął trud wznowienia działalności księgarni, zabranej bezprawnie w 1950 r. Eugeniuszowi Dębickiemu. W wyniku dużego nakładu pracy i zaangażowaniu rodzinnych środków finansowych w grudniu 1992 r. doprowadził do restytuowania firmy pod nazwą „Księgarnia Dębickich” SC, pomyślanej jako przedsiębiorstwo rodzinne, przechodzące z pokolenia na pokolenie.

Jerzy Dębicki pełnił funkcję prezesa Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu. Został odznaczony m.in. Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości oraz Krzyżem Oficerskim OOP.

W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Mieleckiego, Rodzinie i Bliskim śp. Jerzego Dębickiego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

ms