Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

W imieniu władz samorządowych Powiatu Mieleckiego składamy wszystkim Pracownikom Socjalnym serdeczne życzenia i podziękowania za wysiłki podejmowane na rzecz drugiego człowieka.

Zawód pracownika socjalnego wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, serca i zaangażowania w niesienie pomocy potrzebującym. W dniu tego wyjątkowego święta, pragniemy podziękować Państwu za pracę, która pomaga przezwyciężać życiowe problemy mieszkańców naszego powiatu; która przywraca uśmiech na twarzach dzieci i podnosi na duchu dorosłych.

Dziękując za całe dobro okazywane potrzebującym, łączymy życzenia dalszej wytrwałości, zaangażowania w wypełnianie obowiązków oraz zawodowej i osobistej satysfakcji. Niech społeczna praca przynosi Państwu szacunek i uznanie ze strony tych, którzy każdego dnia doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków.

ms