Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

ikonka_slabowidzaca_gotowa_4.png

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu informuje, że w okresie do 31 grudnia 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wprowadzeniem nauki w trybie zdalnym, dofinansowaniem z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych obejmuje się zakup komputerów (stacjonarnych i laptopów) dla dzieci niepełnosprawnych i dorosłych osób niepełnosprawnych do 25 roku życia, uczących się.

Maksymalna wysokość dofinansowania zakupu komputera wynosi 2 000 zł

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania, mają osoby niepełnosprawne, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi osobami uczącymi się.

Szczegóły na stronie internetowej PCPR w Mielcu, kliknij TUTAJ.

ms