Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Zachęcamy do udziału w projekcie „AKADEMIA KOMPETENCJI MENADŻERA”

Projekt dofinansuje do 80 procent kosztów szkoleń dla kadry menadżerskiej w firmie.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z makroregionu 3 województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej (właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, pracowników, wobec których właściciele mają plany awansu na stanowisko kierownicze) tj. co najmniej 630 (378K;252M) pracowników objętych zostanie wsparciem, w tym pracowników małych firm 221 (133K,88M) oraz min. 567 pracowników (340K; 227M) podniesie swoje kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi do 30.06.2022 r.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:

• należą do sektora MMŚP;

• posiadają siedzibę na terenie woj. małopolskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego;

• planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;

• posiadają „Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania;

• spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;

• nie zostali do tej pory objęci wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP 2”;

• otrzymały wsparcie w ramach Akademii Menadżera MŚP tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, lub

• wydelegowały do Akademii Menadżera MŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MŚP.

W ramach Projektu wsparciem może zostać objęta wyłącznie kadra menadżerska, czyli:

• właściciele MŚP;

• pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych;

• pracownicy MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

KONTAKT

Biuro projektu:

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, pok. nr 2 i 3

(Budynek jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami)

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela:

Kinga Sołek – Kierownik Projektu

tel. 797 600 324

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: