Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski spotkał się dziś (16 lipca) z mieszkańcami ul. MMR i ul. Inwestorów. Spotkanie odbyło się w ramach konsultacji społecznych, a jednym z ich głównych założeń było podsumowanie przeprowadzonych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu ankiet skierowanych do mieszkańców obu ulic.

W spotkaniu z mieszkańcami udział wzięli także m.in. Zastępca Prezydenta Mielca Adriana Miłoś, Prezes MZBM Krzysztof Kosiba, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Mielcu, Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także rad osiedli Wojsław i Żeromskiego.

Ankieta przeprowadzana była między 9 a 12 lipca 2021 r. Do mieleckiego magistratu trafiło ponad 120 uzupełnionych ankiet od mieszkańców ul. MMR oraz ponad 40 z ul. Inwestorów.

Mieszkańcy odpowiadali na 4 następujące pytania:

Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania?

Jaki jest najważniejszy problem w najbliższym otoczeniu, w którym Pan/Pani mieszka?

Jaki jest najważniejszy problem w najbliższym otoczeniu, w którym Pan/Pani mieszka?

Co pana /pani zdaniem mogą zrobić mieszkańcy ul. Inwestorów w celu poprawy własnego bezpieczeństwa?

Większość respondentów z ul. Inwestorów stanowiły kobiety. Ich udział wyniósł 62,8%, a mężczyzn 37,2%. Najwięcej odpowiedzi udzieliły osoby w wieku między 40. a 60. rokiem życia, stanowili oni 41,9% wszystkich respondentów. Osoby pomiędzy 26. a 39. rokiem życia stanowili 32,6% ankietowanych. Znaczący był także udział w badaniu osób w wieku powyżej 60 lat wynoszący 16,3%. Najmniej liczną grupą były osoby w wieku od 18. do 25. roku życia stanowiące 9,3% respondentów. W badaniu wzięło udział 74,4% społeczności romskiej i 25,6% społeczności polskiej.

Większość respondentów z ul. MMR, podobnie jak przy ul. Inwestorów, stanowiły kobiety. Udział kobiet w badaniu wyniósł 63,6%, a mężczyzn 36,4%. W tym przypadku także przeważały odpowiedzi osób w wieku między 40. a 60. rokiem życia. Najmniej liczną grupą były osoby w wieku od 18. do 25. roku życia stanowiące 7,4% respondentów. W odróżnieniu od ul. Inwestorów, w badaniu wzięło udział znacznie mniej społeczności romskiej bo 24,8%, aktywność społeczności polskiej była na poziomie 75,2%.

Po przeanalizowaniu ankiet, większość respondentów stwierdziło, że odmienna kultura, nie musi być przeszkodą w porozumieniu się i budowaniu bezpiecznego osiedla.

Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski, zgodnie ze zgłoszonymi prośbami mieszkańców, podjął decyzję o zwiększeniu liczby kamer, które przez całą dobę będą monitorowały obie ulice. Zapewnił także, że zwiększy się częstotliwość patroli straży miejskiej, wystosowany zostanie także wniosek do komendanta policji o możliwość uruchomienia stałego punktu przyjęć funkcjonariusza.

Prezydent Mielca zaapelował także o dialog, który jest kluczem do rozwiązywania sporów, wyraził także nadzieję, że napięta sytuacja między społecznością romską a polską ulegnie poprawie, a tego typu wspólne spotkania i możliwość omówienia bieżących problemów stanowią pierwszy krok w tym kierunku.

 

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: