Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

W dniu 14 września w Urzędzie Miejskim w Mielcu Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski wręczył mieszkance miasta Mielca Iwonie Leśniowskiej, pierwszą przyznaną Mielecką Kartę „Aktywny N+”.

– Bardzo się cieszę, że nasze miasto w ten sposób może okazać wsparcie dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzicom i opiekunom faktycznym. Zachęcam do korzystania z przysługujących Państwu przywilejów w ramach Mieleckiego Programu „Aktywny N+” – powiedział wręczając kartę Prezydent Miasta Mielca.

– Bardzo dziękuję za możliwość udziału w tym Programie. Jest to dla naszej rodziny nieoceniona pomoc w codziennym życiu – odpowiedziała Iwona Leśniowska.

Mielecki Program „Aktywny N+” to ogół działań polegających na przyznaniu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień stosowanych przez Partnerów Programu skierowanych do mieszkańców miasta Mielca – osób z niepełnosprawnością w wieku do 16 roku życia, legitymujących się Mielecką Kartą „Aktywny N+” oraz ich opiekunów faktycznych, czyli osób sprawujących w danym czasie faktyczną opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Mielecka Karta „Aktywny N+” przysługuje mieszkańcom miasta Mielca – osobom w wieku do 16 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zapraszamy firmy i przedsiębiorców zainteresowanych przystąpieniem do Programu w charakterze Partnera. Poprzez zaoferowanie uczestnikom Mieleckiego Programu „Aktywny N+” zniżek, ulg, preferencji i uprawnień na dobra i usługi będą mieli Państwo okazję do pozyskania nowych, stałych klientów. Partnerstwo w programie to również okazja do budowania pozytywnego wizerunku Państwa firmy, działającej na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, w szczególności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem koniecznym do ubieganie się o ww. Kartę jest złożenie osobiście wypełnionego i podpisanego wniosku przez osobę upoważnioną, pod której opieką znajduje się osoba z niepełnosprawnością w wieku do 16 roku życia – rodzica/opiekuna prawnego/rodzica zastępczego/osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka, zamieszkałą na terenie Miasta Mielca. Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój 9E.

Więcej informacji na temat Mieleckiego Programu „Aktywny N+” można uzyskać pod numerami telefonów: 17 787 44 03, 17 787 43 93.

 

Edward Tabor
Data publikacji: