Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Już w najbliższy poniedziałek 20 września rusza głosowanie w nowej edycji Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego, który będzie realizowany w roku 2022. Mieszkańcy Mielca zgłosili tym razem 12 projektów ogólnomiejskich i 21 projektów lokalnych.

Do rozdysponowania są 2 miliony złotych, z czego 1 mln 100 tys. zł przeznaczona jest na realizację projektów ogólnomiejskich, natomiast na projekty lokalne zarezerwowano po 100 tys. zł w każdym z 9 wyznaczonych obszarów.

Wśród projektów ogólnomiejskich są zarówno duże zadania inwestycyjne np., rewitalizacja terenów obok SP 7 przy ulicy Grunwaldzkiej, boisko na Bulwarach, Kosmiczny Plac Zabaw na osiedlu Kazimierza Wielkiego oraz Strefa Wodnej Zabawy na osiedlu Lotników, jak również propozycje mniej kosztownych zadań jak np. Przewijaki dla niemowląt, Program sterylizacji psów i kotów, mały amfiteatr przy Przedszkolu Miejskim nr.4 czy Ławka Jacka Polaka.

Przez 10 dni od 20 do 30 września możemy oddać swoje głosy na maksymalnie trzy wybrane projekty ogólnomiejskie. Można głosować w trybie elektronicznym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej miasta lub za pomocą papierowych kart do głosowania, które można albo samemu wydrukować ze strony internetowej miasta Mielca, lub pobrać w jednym z dziewięciu punktów do głosowania na terenie miasta.

Omówienie projektów ogólnomiejskich MBO 2022:

1. Modernizacja boiska oraz budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 11 w Mielcu:

– Modernizacja boiska wielofunkcyjnego poprzez zmianę nawierzchni oraz montaż piłkochwytów, budowa bieżni lekkoatletycznej czterotorowej o długości 80 m, wymiana opraw oświetleniowych przy boiskach na LED-y. Koszt – 550 000 zł.

2. Rewitalizacja zdegradowanego terenu przy SP 7 w Mielcu:

– Wykonanie projektu oraz budowa boiska o wymiarach 40x20m przystosowanego do gry w piłkę nożną i ręczną oraz budowa boiska o wymiarach 28x15m do siatkówki i koszykówki, wykonanie miejsc dla kibiców ze sceną na imprezy plenerowe, budowa strefy siłowni zewnętrznych dla dzieci oraz miejsc postojowych dla rowerów, wykonanie monitoring wizyjny całego obszaru. Koszt – 1 100 000 zł.

3. Przewijaki z miejscem do karmienia dzieci:

– Wykonanie kilku stanowisk przewijaków dla niemowląt z miejscem do karmienia małych dzieci w przestrzeni publicznej w różnych lokalizacjach w Mielcu. Będą to wolnostojące altanki z małą ławeczką ułatwiającą mamom komfortowe karmienie niemowląt. Koszt – 130 000 zł.

4. Program sterylizacji oraz czipowania psów i kotów:

– Elektroniczne czipowanie psów i kotów oraz sterylizacja/kastracja po weryfikacji i zakwalifikowaniu w lecznicach dla zwierząt. Koszt – 60 000 zł.

5. Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego na oś. Lotników

– Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji oraz budowa pełnowymiarowego wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą (piłkochwyty, oświetlenie, odprowadzenia wody oraz elementy wyposażenia sportowego). Koszt – 600 000 zł.

6. Ławeczka Jacka Polaka ( Park za Domem Kultury SCK):

– Projekt polega na autorskim opracowaniu odlewu mieleckiego gitarzysty Jacka Polaka zmarłego w ub. roku w formie ławeczki oraz tablicy z krótką informacją na temat muzyka. Koszt – 130 000 zł.

7. Wymarzony ogród z placem zabaw dla dzieci ze Żłobka nr.5:

– Projekt zakłada modernizację otoczenia żłobka nr 5 w Mielcu, wymianę trawników, nasadzenia drzew, montaż nowych atrakcji do zabawy dla dzieci. Koszt – 350 000 zł.

8. Bezpłatna Strefa Wodnej Zabawy dla dzieci i młodzieży na oś. Lotników:

– Projekt i wykonanie strefy wodnych zabaw dla dzieci z urządzeniami, konieczną infrastrukturą techniczna i zagospodarowaniem terenu ( montaż ławeczek, elementów małej architektury i wykonanie nasadzeń roślinności. Koszt – 1 100 000 zł.

9. UFO – Kosmiczny Plac Zabaw w Parku przy ul. Kazimierza Wielkiego:

– Rewitalizacja i budowa placu zabaw dla dzieci, doposażenie infrastruktury placu, wymiana trawników z miejscem na organizację pikników rodzinnych, instalacja rozdzielni prądowej, zakup nowych atrakcji do zabawy dla dzieci. Koszt – 700 000 zł.

10. Amfiteatr przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w Mielcu:

– Przebudowa tarasu przy PM nr 4 w Mielcu. Projekt obejmuje wymianę nawierzchni, usunięcie barierek, utworzenie zadaszenia oraz budowę schodów wokół tarasu. Koszt – 80 000 zł.

11. Boisko wielofunkcyjne na terenach bulwarów miejskich wraz z infrastrukturą:

– Wykonanie boiska wielofunkcyjnego na terenach bulwarów miejskich przystosowanego do gry piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę tożsamego pod względem funkcjonalności do istniejącego na terenach Gryfu. Boisko o wymiarach 45x25m o nawierzchni poliuretanowej (EPDM) wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą – oświetlenie, piłkochwyty, wiata do przechowywania sprzętu. Koszt – 550 000 zł.

12. Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Rzochowie:

– Wymiana płyt betonowych na kostkę brukowa oraz wykonanie 4-5 miejsc parkingowych. Koszt – 70 000 zł.

Edward Tabor
Data publikacji: