Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Powiat Mielecki ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 151R relacji Górki - Czermin – Rzędzianowice w zakresie budowy chodnika na dwóch odcinkach.

Pierwszy odcinek o długości 165m ma powstać w miejscowości Łysakówek i ma być wykonany za istniejącym rowem otwartym o szerokości 1,5 metra. Natomiast drugi odcinek o długości 35 metrów powstanie w miejscowości Łysaków i będzie wykonany przy krawędzi jezdni o szerokości 2,0 m. W zakres przebudowy ma wejść także odwodnienie drogi.

Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 26 października 2021 roku.

ar