Nasz cykl przedstawiający projekty lokalne Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wybrane do realizacji w głosowaniu mieszkańców Mielca rozpoczynamy od obszarów nr 1 (osiedla Borek oraz Lotników) i nr 2 (osiedla Cyranka oraz Mościska)

Największe poparcie wśród aż 5 projektów zgłoszonych w obszarze obejmującym osiedla Lotników i Borek uzyskał „Zakup mobilnej sceny koncertowo-teatralnej z wyposażeniem na potrzeby organizacji lokalnych wydarzeń” oszacowany na 100 tys. zł. czyli na Wnioskodawcą jest Marek Przygoda, który wspólnie m.in. z Radą Osiedla Lotników przekonał do oddania głosu na ten pomysł 1588 osób.

Celem projektu jest zakup uniwersalnej, mobilnej sceny koncertowo-teatralnej do wykorzystania przy organizacji lokalnych osiedlowych wydarzeń np. festynów osiedlowych, koncertów, występów teatralnych i artystycznych. Scena ma być wyposażona w niezbędny sprzęt nagłaśniający oraz oświetlenie, a także niezbędne elementy konieczne do jej obsługi i korzystania w czasie lokalnych wydarzeń. Mobilna scena ma być dostępna dla rad osiedli, stowarzyszeń i fundacji, którym wysokie koszty wynajmu takiej sceny uniemożliwiają skorzystanie z takiego rozwiązania.

Drugie miejsce w głosowaniu (738 głosów) uzyskał projekt „Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Wspólnej, trzecie – „Wybieg dla psów na os. Lotników” (452 głosy), czwarte – „Upiększenie deptaka przy ul. Tańskiego” (406 głosów), a piąte – Piknik Rodzinny u Ducha (250 głosów).

Jako, że zwycięski projekt wyczerpał maksymalną kwotę 100 tys. zł. będącą do dyspozycji w ramach projektu lokalnego, pozostałe zgłoszone projekty nie będą mogły być realizowane w ramach MBO na rok 2022.

W obszarze nr 2 obejmującym osiedla Cyranka i Mościska zgłoszono tylko jeden projekt lokalny jakim była „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. Mościska. Wnioskodawcą był Mariusz Radłowski, a projekt po weryfikacji zakłada powstanie przy ulicy Pogodnej 2 (MOPS) placu do gry w siatkówkę z syntetyczną nawierzchnią o powierzchni 360 m kw. Będzie to boisko podobne do tego, które powstało w bieżącym roku przy SP3. Projekt dedykowany jest głównie dzieciom, młodzieży i dorosłym z tego najmniej licznego osiedla, na którym obecnie nie ma żadnych funkcjonalnych urządzeń sportowych

Edward Tabor
Data publikacji: