Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

„Mini Park Linowy Smoczka” oraz „Modernizacja termiczna budynku Schroniska Pies i Kot” to kolejne zwycięskie projekty lokalne w ramach MBO 2022.

W obszarze nr 3 obejmującym osiedla Smoczka i Smoczka 1, do głosowania dopuszczone zostały dwa projekty – obydwa o wartości 100 tys. zł.

Najwięcej głosów (3386) zebrał projekt „Mini Park Linowy Smoczka” zakładający wybudowanie w rejonie ulicy Dąbrówki niewielkiego parku linowego dla dzieci. Proponowane są dwie lokalizacje w pobliżu istniejącego placu zabaw i boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Na drugi projekt “Budowa ogrodzenia i doposażenie boiska KS Smoczanka” oddano 1454 głosy.

Projekt Mini Parku Linowego zgłoszony przez Łukasza Nowaka przewiduje wykonanie potrzebnej dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu, instalację urządzeń mini parku linowego na terenie nie kolidującym z planami zagospodarowania terenów zielonych w tej lokalizacji oraz wykonanie bezpiecznej (np. piaskowej) nawierzchni. Park Linowy ma stanowić uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z tej części miasta.

W obszarze nr 4 obejmującym osiedla Kilińskiego i Kościuszki zgłoszono tylko jeden projekt, jakim była „Modernizacja izolacji termicznej budynku schroniska Pies i Kot przy ul. Targowej”. Na inwestycję wycenioną na 100 tys. zł. oddano 952 głosy. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji MBO najwięcej głosów uzyskała wymiana dachu na budynku mieleckiego schroniska (na zdjęciu). Inwestycja ta została wykonana latem bieżącego roku.

Tym razem zgłoszony projekt dla schroniska obejmuje wykonanie prac związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynku. Wynika to z jego przestarzałej konstrukcji kasetonowej, powodującej olbrzymie straty ciepła i energii. Brak podłączenia do sieci ciepłowniczej wymusza konieczność korzystania z ogrzewania elektrycznego, co generuje duże rachunki za energię elektryczną.

Planowany na przyszły rok w ramach MBO montaż izolacji termicznej powinien zdecydowanie poprawić sytuację zarówno dla zwierząt jak i dla pracowników obsługi schroniska.

Edward Tabor
Data publikacji: