ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Jeżeli nie pełniłeś służby wojskowej, możesz odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej.

Jako żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zyskasz:

  • wynagrodzenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 4560 zł brutto;
  • pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej;
  • pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
  • czas odbywania DZSW wliczany do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.

Absolwenci certyfikowanych wojskowych klas mundurowych oraz oddziałów przygotowania wojskowego mają możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

NABÓR

  • Wejdź na portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl i podaj niezbędne dane. Wniosek o powołanie możesz też złożyć podczas kwalifikacji wojskowej oraz w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji w całej Polsce.
  • Czekaj na kontakt od wojskowych rekruterów – poinformują Cię o terminie i miejscu stawienia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji.
  • Jeśli pomyślnie ukończysz badania psychologiczne oraz lekarskie, otrzymasz decyzje o powołaniu na szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z 2 etapów:

  • szkolenie podstawowe28-dniowe zakończone przysięgą wojskową;
  • szkolenie specjalistyczne połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej – trwające do 11 miesięcy.

Na czas służby masz zapewnione wyżywienie, mundur i ekwipunek oraz ubezpieczenie. Masz wybór – nie musisz być skoszarowany, możesz pełnić służbę i mieszkać poza jednostką.

PO ODBYCIU SZKOLENIA

  • Jeśli przejdziesz wyłącznie 28-dniowe szkolenie podstawowe, możesz wstąpić do WOT-u lub po złożeniu wniosku pełnić służbę w rezerwie aktywnej. W przypadku braku wniosku zostaniesz przeniesiony do rezerwy pasywnej.

W terminie 3 lat od dnia przeniesienia do rezerwy możesz złożyć wniosek o powołanie do DZSW, by kontynuować szkolenie.

Po dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej masz pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej!

Sprawdź co daję ci wojsko

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zadzwoń pod numer telefonu 261 156 555 lub zgłoś się do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Mielcu, ul. Legionów 25, 39-300 Mielec

 

 

Łukasz Janyst
Data publikacji: