W mieleckim szpitalu odbyła się dziś konferencja prasowa podsumowująca inwestycje poczynione w ostatnim czasie w Centralnej Sterylizacji.

W briefingu udział wzięli: Poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos, Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Dyrektor Szpitala Jarosława Kolendo i Kierownik Centralnej Sterylizacji Bogusław Kołacz.

- Do Centralnej Sterylizacji zakupiliśmy sterylizator parowy za kwotę 275 940 zł z dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz sterylizator parowy, sterylizator niskotemperaturowy, dwie myjnie do narzędzi, myjnię do obuwia operacyjnego, dwie zgrzewki rotacyjne, stację uzdatniania wody za łączną kwotę 1 398 335,99 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – powiedział dyrektor Jarosław Kolendo.

- Bardzo się cieszę, że wspólnymi siłami udało się nam pozyskać środki finansowe i dzisiaj możemy cieszyć się nowymi urządzeniami w Centralnej Sterylizacji szpitala. Duże podziękowania składam Pani Wojewodzie Ewie Leniart, Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Ministrowi Zdrowia Adamowi Niedzielskiemu, którzy przyczynili się do pozyskania środków finansowych. Mam nadzieję, że zakupiony sprzęt będzie służył nie tylko mieszkańcom powiatu mieleckiego, ale wszystkim pacjentom, którzy korzystają z naszego szpitala, a wiem, że są to pacjenci ze wszystkich regionów Polski – podkreślił Poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos.

Jak podkreślił Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, centralna sterylizacja jest kluczem do bezpieczeństwa medycznego. - Nowe urządzenia zastąpiły ponad 20-letnie urządzenia, które bardzo często ulegały awarii i zaburzały pracę Centralnej Sterylizacji. Wielkie podziękowania dla Pana Posła, który stara się wspomagać szpital w pozyskiwaniu środków finansowych na nowe urządzenia. Dziękuję również Dyrektorowi Szpitala i Panu Kierownikowi Bogusławowi Kołaczowi z całym zespołem – przekazał starosta Stanisław Lonczak.

- Staraliśmy się sprawnie zorganizować wymianę sprzętu, aby nie zakłócić pracy Szpitala. Całość procesu wymiany sprzętu trwała trzy miesiące. Nowe urządzenia są przystosowane do sterylizacji narzędzi wykorzystywanych przy operacjach robotycznych – dodał Kierownik Centralnej Sterylizacji Bogusław Kołacz.

- Proces pozyskania środków finansowych był długi, ale udało się wymienić wyeksploatowane urządzenia i dzięki temu jedno z najważniejszych miejsc Szpitala, czyli Centralna Sterylizacja będzie działała bez zakłóceń. Bardzo dziękuję Panu Posłowi i Panu Staroście za wsparcie oraz Panu Kierownikowi i wszystkim pracownikom, którzy brali udział w procesie uzyskiwania dotacji i wymiany urządzeń za ich ciężką pracę - dodaje Dyrektor Szpitala.


ms

Galeria zdjęć