Turniej Szachowy “Postrachy na szachy II – Puchar Klasyczny Miasta Mielca”

W sobotę 14 stycznia 2023 roku rozpoczął się turniej szachowy “Postrachy na szachy II – Puchar Klasyczny Miasta Mielca”, zorganizowany przez Klub Sportowy “TopCoat Consulting Szach Mielec” oraz Powiatowy Zespół Szkolno- Wychowawczego w Mielcu.

Klub sportowy Szach Mielec utworzył 6 grup turniejowych, udział wzięli reprezentanci z różnych województw oraz kategorii wiekowych.

Głównymi założeniami organizacji turnieju była popularyzacja szachów oraz nawiązywanie kontaktów sportowych wśród uczestników.

Turniej został zorganizowany pod patronatem Jacka Wiśniewskiego Prezydenta Miasta Mielca.

Na zwycięzców czekały nagrody pieniężne oraz puchary, które wręczył na zakończenie turnieju, 18 stycznia, Jacek Wiśniewski Prezydent Miasta.

 

Weronika Krzak
Data publikacji: