28 i 29 stycznia, pododdziały 33 batalionu lekkiej piechoty realizować będą szkolenie rotacyjne w rejonie Wojsławia i Rzochowa (Lasy Wojsławski) oraz w Piątkowcu.

Szkolenie odbędzie w rejonie i na obiektach lasów Nadleśnictwa Tuszyma. Pododdziały będą realizowały szkolenie w oparciu o tereny leśne i drogi leśne, a drogi główne zostaną wykorzystane do przemieszczania się.

Podczas szkolenia nie będą wykorzystywane środki pozoracji pola walki.

Jak podkreślają organizatorzy ćwiczeń, będą one realizowane zgodnie z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. Teren, po zakończeniu działań, ma zostać doprowadzony do stanu wyjściowego.

obraz1.jpg