Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego organizuje konkurs plastyczny „Rewitalizacja w mojej gminie” skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i seniorów (60+).

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy w zakresie rewitalizacji oraz rozwijania umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia poprzez dostrzeganie zmian powstałych w gminie dzięki prowadzonym działaniom rewitalizacyjnym.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, którą wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do dnia 28 kwietnia 2023 r. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie, a dodatkowe informacje na stronie internetowej: www.podkarpackie.pl, zakładka „Dla Mieszkańców/Gospodarka
i Przedsiębiorczość/ Rewitalizacja/Konkurs Plastyczny”.

Regulamin Konkursu plastycznego

Edward Tabor
Data publikacji: