Dr hab. Anna Szylar, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu oraz dr. n. med. Grzegorz Gałuszka, dyrektor Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, podpisali umowę w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych w PSPR Mielec. Umowa dotyczy kierunku: Ratownictwo Medyczne.

Dr hab. Anna Szylar, prof. ucz., podkreśla, że PUZ uruchomiła nowy, potrzebny i ciekawy dla młodych ludzi kierunek, który może być innowacyjny w stosunku do tradycyjnych ogóloakademickich. - Od 2022 roku kształcimy studentów na studiach pierwszego stopnia, czyli studiach licencjackich. Nasze Ratownictwo Medyczne to profil kształcenia o charakterze praktycznym. W ramach realizacji programu studenci nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z pracą ratownika medycznego, ale ponieważ jest to profil kształcenia praktycznego, to różni się od ogólnoakademickiego tym, że studenci mają dużo więcej godzin zajęć praktycznych i praktyk zawodowych aniżeli na profilu ogólnoakademickim. I właśnie z tego wynika dzisiejsza umowa dotycząca współpracy związanej z organizacją zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Mielcu – wyjaśnia pani rektor. Wybór padł na Mielec nieprzypadkowo. Składając 2 lata temu wniosek do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Uczelnia szukała cennych partnerów, czyli takich instytucji oraz osób, które wspierałyby jej działalność w zakresie organizacji nowego kierunku. - Dzięki przychylności dyrektora Grzegorza Gałuszki uzyskaliśmy ważne i cenne rekomendacje, które dołączyliśmy do wniosku. Został on przychylnie rozpatrzony. I tak wróciliśmy po półtora roku do rozmów dotyczących współpracy i stąd dzisiejsze porozumienie, nawiązanie współpracy – dodaje Anna Szylar.

Cieszymy się z tej współpracy m.in. dlatego, że dzisiaj obserwujemy pewien ogólny trend, a związany jest z tym, że personelu medycznego na rynku zawodowym jest bardzo mało i coraz mniej. Ponadto średnia wieku często już przewyższa 60 lat. To, że mogliśmy nawiązać współpracę z Państwową Uczelnią Zawodową z Tarnobrzega to dobry prognostyk, szczególnie, że studenci podczas praktyk poznają właśnie nasz rejon, to tu postawią pierwsze kroki, być może będą chcieli też potem tu pozostać. Jako PSPR Mielec funkcjonujemy na terenie powiatu mieleckiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego nowodębskiego i kolbuszowskiego. To spora wygoda dla studentów, bo to powiaty ościenne, położone blisko, ale daje im to też szansę na ciekawą, różnorodną praktykę, czyli zdobywanie nieocenionych umiejętności praktycznych w różnych miejscach. Oczywiście student realizuje zadania najpierw pod czujną opieką, w zgodzie ze wskazówkami doświadczonych medyków, ale później już samodzielnie, w zespołach ratownictwa medycznego w Mielcu i nie tylko – podkreśla Grzegorz Gałuszka.

Informacja i zdjęcia: Podkapracka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu

ms

Galeria zdjęć