Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego.

Nagroda "NGO Wysokich Lotów" służy podkreśleniu potencjału regionalnych organizacji pozarządowych poprzez wyłonienie najlepszych inicjatyw realizowanych przez podmioty trzeciego sektora w województwie podkarpackim. Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie "dobrych praktyk".

Ponadto konkurs ma na celu wspieranie wspólpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora jak również służy podkreśleniu roli NGO w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach:

  • Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa;
  • Kultura i tożsamość narodowa;
  • Nauka, edukacja, środowisko;
  • Gospodarka, rynek pracy oraz zrównoważony rozwój;
  • Sport, turystyka, rekreacja.

    Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 15 czerwca 2023 roku.

ms