Od Panelu Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego „Kadry dla przemysłu lotniczego” rozpoczął się tegoroczny Mielecki Festiwal Nauki i Techniki.

Wydarzenie, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, otworzyła prelekcja gościa specjalnego wydarzenia - Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju dotycząca funduszy europejskich dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Wśród kolejnych prezentacji znalazły się:

 • Technologie przyszłości stosowane w przemyśle lotniczym – dr hab. inż. Jarosław Sęp, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem, Politechnika Rzeszowska, dr inż. Tomasz Gałaczyński, PZL Mielec.
 • Otwarty dialog administracji publicznej z przemysłem lotniczym w ramach „Branżowego Kontraktu dla Przemysłu Lotniczego”, tworzenie infrastruktury i klimatu dla rozwoju – Marek Bujny, wiceprezes Ultratech Ltd
 • Platforma wymiany informacji i dialogu pomiędzy twórcami (uniwersytety) a odbiorcami technologii, urządzeń i usług badawczych (przemysł) – dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 • Analiza potrzeb kadrowych przemysłu lotniczego w aspekcie poziomu wykształcenia oraz kompetencji – Marta Rokoszak, członek Zarządu, dyrektor personalny PZL Mielec.
 • Tworzenie kwalifikacji na potrzeby świata pracy. Znaczenie kwalifikacji rynkowych – Horacy Dębowski, wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Branżowe Centra Umiejętności jednym z instrumentów do uzyskiwania kwalifikacji rynkowych – Zdzisław Nowakowski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
 • Rozwijamy skrzydła uczniów i studentów – Grzegorz Goryczka, Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”, Magdalena Kobrzyńska, Wojciech Koszelski, Koło Naukowe EuroAvia Politechnika Rzeszowska.
 • Budowa ekosystemu biznesowego i technologicznego w przemyśle lotniczym – prowadzący panel dr hab. inż. Włodzimierz Adamski, SIMP
 • Jaki model kształcenia kadr dla przemysłu lotniczego? – prowadzący dr inż. Bogdan Ostrowski

  Władze samorządowe Powiatu Mieleckiego reprezentował na wydarzeniu Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła.

ms

Galeria zdjęć