ZAWIADOMIENIE
LIX NADZWYCZAJNA SESJA
RADY POWIATU MIELECKIEGO
odbędzie się w dniu
2 października 2023 r. o godz. 8.00
w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 6

TEMATYKA OBRAD:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, w formule partnerskiej.
2. Wycofanie Stanowiska Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji dzieci i młodzieży z dnia 21 czerwca 2021 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Mieleckiego.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

OBRADY SESJI SĄ TRANMITOWANE I DOSTĘPNE NA STRONIE BIP ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO
W MIELCU: http://bip.powiat-mielecki.pl/rada-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji oraz https://powiat-mielecki.pl/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji

Przewodniczący
Rady Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki


* Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym obrady Rady Powiatu Mieleckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji odbywa się także fotografowanie, filmowanie, i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Biorąc udział w sesji Rady Powiatu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i rozpowszechnianie na stronie: Powiatu Mieleckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

ms