Kampania Trzeźwy Umysł 2023/2024: Edukacja i zdrowy styl życia dla uczniów
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” to kampania skierowana do uczniów, mająca na celu promowanie samoakceptacji oraz zdrowego stylu życia. W jej ramach zorganizowano konkursy, w których nagrodzeni zostali uczniowie mieleckich szkół. Wręczenie nagród odbyło się 17 czerwca w Urzędzie Miejskim.
  1. Kampania wspiera zdrowy styl życia i samoakceptację.
  2. Zorganizowano konkursy plastyczne i literackie.
  3. Laureatami zostało 8 uczniów z mieleckich szkół.
  4. Wręczenie nagród odbyło się 17 czerwca.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na rok szkolny 2023/2024 została stworzona z myślą o edukowaniu uczniów na temat samoakceptacji oraz konstruktywnych postaw związanych ze zdrowym stylem życia. W ramach tej inicjatywy promowano również aktywności prospołeczne jako alternatywę dla zachowań ryzykownych, takich jak picie alkoholu, zażywanie narkotyków czy przemoc.

Kampania odbywała się pod hasłem „Bliżej siebie i innych, z dala od używek”, które doskonale oddaje jej główny cel – zachęcanie młodych ludzi do budowania zdrowych relacji z sobą samym i otoczeniem, bez używek.

W ramach kampanii zorganizowano dwa konkursy: „Rosnę zdrowo!” - konkurs plastyczno-literacki oraz „Mój pomysł na zdrowie!” - konkurs na projekt plakatu profilaktycznego. W konkursach tych wyróżniono osiem uczniów z różnych szkół podstawowych.

W dniu 17 czerwca, w Urzędzie Miejskim, laureatom wręczono nagrody. W uroczystości uczestniczyli Zastępca Prezydenta Tomasz Leyko oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Agata Ćwięka, którzy wręczyli specjalne upominki ufundowane przez Prezydenta Miasta.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i mamy nadzieję na ich dalsze zaangażowanie w promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności prospołecznych.


Wg inf z: UM Mielec