Powiat Mielecki: Wnioski o płatność dla małych gospodarstw do 31 sierpnia
Rolnicy z naszego regionu mają szansę na wsparcie finansowe w ramach nowego programu „Płatność dla małych gospodarstw”. Jest to doskonała okazja dla tych, którzy posiadają niewielkie powierzchnie uprawne. Zgłoszenia można składać do końca sierpnia, a szczegółowe zasady programu są już dostępne.

Kto może skorzystać z programu „Płatność dla małych gospodarstw”?

Program „Płatność dla małych gospodarstw” skierowany jest do rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 hektarów. Kluczowym warunkiem jest to, aby łączna powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika na dzień 31 maja danego roku nie przekraczała 5 hektarów. Jest to forma wsparcia, która ma na celu ułatwienie działalności małym gospodarstwom rolnym.

Jakie są korzyści płynące z przystąpienia do programu?

Rolnicy, którzy zdecydują się na uczestnictwo w programie, mogą liczyć na szereg korzyści. „Płatność dla małych gospodarstw” zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, takie jak podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników oraz płatności związane z produkcją i ekoschematami. Dodatkowo, rolnicy mogą ubiegać się o przejściowe wsparcie krajowe, takie jak uzupełniająca płatność podstawowa lub płatność niezwiązana do tytoniu.

Wysokość i warunki płatności

Stawka wsparcia w ramach programu wynosi 225 euro za hektar. Oprócz tego, możliwe jest również otrzymanie płatności obszarowych w ramach II filaru WPR, takich jak płatności ONW, płatności ekologiczne, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz płatności zalesieniowe, pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów. Rolnicy muszą pamiętać, że do 31 sierpnia br. można składać wnioski o ryczałtową „Płatność dla małych gospodarstw”.

Jak złożyć wniosek?

Aby skorzystać z programu, rolnik musi najpierw złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2024, w którym wnioskował o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów. Następnie może złożyć wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw. Warto pamiętać o dokładnym sprawdzeniu wszystkich wymaganych dokumentów i terminów, aby uniknąć ewentualnych problemów.


Powiat Mielecki