Starostwo Powiatowe w Mielcu: Świetne wyniki matur w powiatowych szkołach
Wyniki egzaminów maturalnych w szkołach ponadpodstawowych podległych Powiatowi Mieleckiemu są imponujące. Uczniowie osiągnęli znacznie wyższe rezultaty niż średnia krajowa i wojewódzka, co świadczy o wysokim poziomie edukacji w regionie. Sprawdź, jak poradziły sobie poszczególne placówki.

Wysoka zdawalność matur w Powiecie Mieleckim

Egzaminy maturalne w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Mieleckiego zakończyły się z bardzo dobrymi wynikami. Spośród 822 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu, aż 93,20% zdało maturę. To wynik znacznie wyższy od średniej ogólnopolskiej, która wynosi 83,35%, oraz średniej województwa podkarpackiego wynoszącej 83,3%. Takie wyniki pokazują, że szkoły w naszym powiecie utrzymują bardzo wysoki poziom nauczania.

Rezultaty w poszczególnych typach szkół

Warto zwrócić uwagę na różnice w zdawalności między typami szkół. W liceach ogólnokształcących do matury przystąpiło 419 uczniów, natomiast w technikach było ich 403. Obie grupy uczniów osiągnęły bardzo dobre wyniki, co świadczy o równym poziomie przygotowania do egzaminów w różnych typach szkół.

Wyniki w poszczególnych szkołach

Wyniki poszczególnych szkół również prezentują się imponująco. W Zespole Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego, II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Konarskiego oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki uczniowie uzyskali wyniki powyżej średniej powiatowej. Również w Zespole Szkół Technicznych (zarówno w technikum, jak i liceum) oraz w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej maturzyści pokazali swoje wysokie kompetencje.

Podsumowanie i perspektywy

Tak wysokie wyniki matur w Powiecie Mieleckim to powód do dumy zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i całej społeczności lokalnej. Świadczą one o skuteczności systemu edukacyjnego w naszym regionie oraz o zaangażowaniu uczniów i pedagogów w proces nauczania. Mamy nadzieję, że przyszłoroczne matury przyniosą równie pozytywne rezultaty, a nasze szkoły nadal będą wzorem do naśladowania dla innych placówek edukacyjnych w Polsce.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Mielcu