Według informacji przekazanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną poprawia się jakość wody w sieci wodociągowej na terenie Gminy Przecław

Pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lonczaka otwarto pierwszą w regionie ścieżkę rowerową typu single track. Wydarzenie odbyło się w niedzielę, 17 listopada.

Zakończył się remont mostu w miejscowości Ostrówek (Gmina Gawłuszowice) w ciągu drogi powiatowej nr 147R Gliny Wielkie – Gawłuszowice.

Ponad 100 zawodników zgromadził III Turniej Szermierczy „Mieleckie Skrzydła” zorganizowany przez kluby MKS Gryf Mielec oraz PTG Sokół 1893 Mielec.

Komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Pogotowia Ratunkowego.

Mieleckie Starostwo zorganizowało pionierski projekt ekologiczny pod nazwą „Bądź EKO, nie zwlekaj”.

Starostwo Powiatowe w Mielcu analizuje stan techniczny infrastruktury przeciwpowodziowej w rejonie Wisłoki, w tym także rowu przebiegającego przez miejscowości Podleszany i Wola Mielecka.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego Tuszyma zaopatrującego miejscowość Przecław, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Tematyka ekologiczna zdominowała konferencję prasową Starosty Mieleckiego.

Pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego 16 listopada w Mielcu odbędzie się X Ogólnopolski Turniej Karate Shorin-Ryu o Puchar Ziemi Mieleckiej.

20 listopada obradować będą radni Rady Powiatu Mieleckiego