Podpułkownik mgr inż. Bogusław Antas został nowym komendantem mieleckiego WKU. W dworku Oborskich odbyła się uroczystość przekazania komendy, zgodnie z ceremoniałem wojskowym.


WKU w Mielcu swoim terytorialnym zasięgiem odpowiedzialności obejmuje powiaty: mielecki, dębicki, kolbuszowski oraz ropczycko sędziszowski.
W uroczystości uczestniczyli Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki i Witold Darłak, Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.
Ppłk B. Antas swoją służbę w Mielcu rozpoczął na mocy Rozkazu Personalnego Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu z 23 grudnia 2019.


Bogusław Antas ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu w 1992. W tym samym roku rozpoczął służbę na stanowisku dowódcy plutonu saperów w 1 Brygadzie Saperów w Brzegu.
W roku 1996 po sformowaniu 3 Pułku Saperów w Dębicy został wyznaczony na dowódcę kompanii remontowej, którą dowodził do 1998 roku. W jednostce pozostawał do czasu jej rozformowania w 2001 roku pełniąc kolejno stanowiska służbowe Starszego Oficera Służb Materiałowych oraz Szefa Zaopatrzenia w Środki Bojowe. Lata 2001-2008 to służba w Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie na stanowisku Młodszego Specjalisty Wydziału Materiałowego w Oddziale Logistyki G-4 oraz studia magisterskie na kierunku socjologia, które ukończył w 2007 roku.
W latach 2007-2008 odbywał studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Administracja. Od 2008 roku pełni służbę w Terenowych Organach Administracji Wojskowej na stanowiskach: Oficera Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami w WKU w Jaśle, od 2016 roku Szefa Wydziału Rekrutacji w WKU w Jarosławiu.
Od 23 grudnia 2019 roku wyznaczony Rozkazem Personalnym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu. WKU w Mielcu swoim terytorialnym zasięgiem odpowiedzialności obejmuje powiaty: mielecki, dębicki, kolbuszowski oraz ropczycko sędziszowski.

mp

Galeria zdjęć