Powiat Mielecki wciąż jeszcze uznawany jest za „czysty” od ASF, ale sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna dla lokalnych producentów trzody chlewnej i zakładów przetwórstwa mięsnego.
Zagrożenie pomorem potwierdzają już nie tylko obawy przed niszczycielską siła zarazy, ale konkretne wnioski, wynikające z kontroli przeprowadzonych na terenie Powiatu Mieleckiego.
Jak informował podczas posiedzenia Piotr Chrabąszcz, Powiatowy Lekarz Weterynarii, na terenie Powiatu Mieleckiego odnotowano przypadki hodowli świń, przeważnie w małych liczebnie stadach, których właściciele mają problemy z udowodnieniem pochodzenia swych zwierząt.

Główne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji
- wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego – 83 nieprawidłowości
- brak środków dezynfekcyjnych w gospodarstwie – 68 nieprawidłowości
- zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych – 47 nieprawidłowości
Łączna liczba stwierdzonych nieprawidłowości – 761

To bardzo trudna – w ocenie specjalistów – sytuacja, która może zaszkodzić wszystkim pozostałym producentom na tym terenie. Powiat Mielecki produkuje i przetwarza około 30% produkcji mięsnej w skali województwa. Zagrożenie jest tym bardziej niebezpieczne dla tych legalnych hodowli, że w przypadku wykrycia ogniska tej groźnej choroby trzeba będzie wybić całe stada w promieniu 5 km.

- Musimy zdać sobie sprawę z tego, że tej groźnej choroby dla zwierząt hodowlanych nie da się powstrzymać drogą administracyjną – powiedział Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki.
- Wszystko zależy od ludzi, którzy wykonują swoje obowiązki w tych dziedzinach, które mają wpływ na rozprzestrzenianie się ASF –u. Jeżeli będą robić to solidnie, mamy szansę oprzeć się zarazie. Dużo też zależy od samych hodowców. Bioasekuracja, owszem – kosztuje, ale jest konieczna i o wiele tańsza, niż koszty, jakie później przyszłoby ponieść w przypadku wybicia całej hodowli. Na szczęście ci więksi hodowcy zdają sobie już z tego sprawę. Gorzej jest z tymi, którzy mają nieliczne stada, ale też mają mniejsze możliwości finansowe – dodał.

img_2246.jpg

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji i narastającym zagrożeniem przeniesienia się niebezpiecznej zarazy na teren powiatu mieleckiego odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w poszerzonym składzie. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, kół łowieckich, a także producentów trzody chlewnej i przemysłu wędliniarskiego. Podczas ożywionej dyskusji wypracowano szereg wniosków, które – w opinii ich autorów – powinny przyczynić się do ograniczenia czynników przenoszących wirus tej niebezpiecznej choroby.
1. Wystąpienie do Prezesa RM o pomoc finansową dla:
- rolników – bioasekuracji,
- służb weterynaryjnych – zwiększenie etatu,
- myśliwych – w zakresie środków na bioasekurację oraz proces dalszej redukcji dzika.

2. Aktywacja powiatowego/gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w zakresie ASF
- nadzór nad rozwojem sytuacji w zakresie zagrożenia.
- stała gotowość w ramach PZZK/GZZK.

3. Intensyfikacja poszukiwań padłych dzików (Lasy Państwowe, Myśliwi, PSP, Policja i inne służby dostępne na terenie gmin).

4. Dalsza redukcja populacji dzików w całym powiecie.

5. Akcja informacyjno-szkoleniowa dotycząca bioasekuracji zarówno rolników, jak i myśliwych podczas polowań oraz mieszkańców powiatu mieleckiego.

6. Sprawdzić koła myśliwskie z zakresu przestrzegania bioasekuracji, wyposażenie

7. Wystąpić do Nadleśnictw na terenie powiatu mieleckiego o objęcie środkami bioasekuracji pracowników Lasów Państwowych oraz Zakładów Usług Leśnych.

20200102_090532.jpg

Dodatkowo, z inicjatywy Stanisława Lonczaka, Starosty Mieleckiego odbyło się spotkanie konsultacyjno – informacyjne Zarządu Powiatu z posłem na Sejm RP – Fryderykiem Kapinosem, który z ramienia swojego ugrupowania (PiS) brał udział w pracach komisji przygotowującej poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Projekt wpłynął do Sejmu 17 grudnia 2019 roku. W kolejnych dniach prac parlamentu przeszedł tryb od pierwszego do trzeciego czytania i został uchwalony 23 grudnia 2019.
Nowe uchwalone prawo, jak informował F. Kapinos, ingeruje aż w 9 innych ustaw, dając poszczególnym organom i instytucjom państwa możliwość podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się choroby.

mp

Galeria zdjęć