120 tysięcy złotych przeznaczyło mieleckie starostwo na wsparcie prac remontowych i konserwatorskich zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Mieleckiego.
Samorząd Powiatu od wielu już lat otacza lokalne zabytki szczególną opieką, przyznając dotacje w różnych kwotach, w zależności od zasobności budżetu, na prace konserwatorskie lub prace budowlane, aby przywrócić im dawną świetność. W poprzednim roku (2019) łączna kwota dotacji na ten cel wyniosła 95 tysięcy złotych.


- Bez względu na to jak dużym wsparciem są dla właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych dotacje z budżetu powiatu, wpływają one z pewnością na poprawę stanu zachowania wielu cennych dóbr naszego lokalnego dziedzictwa kulturowego – powiedział Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki. - Mają znaczenie historyczne i naukowe i tylko od nas zależy, w jakim stanie przekażemy je następnym pokoleniom – dodał.

O wsparcie w postaci dotacji mogą ubiegać się właściciele, bądź zarządcy obiektów, które zostały wpisane do rejestru zabytków. W wyniku podjętej uchwały w bieżącym roku dofinansowanie otrzymało 6 parafii na prace remontowe i konserwatorskie kościołów i właściciele kamienicy znajdującej się na mieleckim rynku.

L.p.

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa zadania

Kwota

przyznanej

dotacji

/w zł/

1.

Parafia Rzymskokatolicka w Padwi Narodowej

Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku przed zawilgoceniem i zagrzybieniem ścian zakrystii, przedsionka bocznego od strony południowo-zachodniej kościoła parafialnego w Padwi Narodowej.

6 000,00 zł

2.

Parafia Rzymskokatolicka w Tuszowie Narodowym

Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji chóru muzycznego w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym

15 000,00 zł

3.

Parafia Rzymskokatolicka w Sarnowie

Odnowienie okładzin architektonicznych ścian i sufitu kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sarnowie.

23 000,00 zł

4.

Parafia Rzymskokatolicka w Książnicach

Całkowite odtworzenie czterech okien w tym ościeżnic w zabytkowym kościele parafialnym w Książnicach p.w. Św. Jana Chrzciciela.

16 000,00 zł

5.

Parafia Rzymskokatolicka w Gawłuszowicach

Wykonanie stabilizacji konstrukcyjnej części składowej zabytku, odnowienie pokrycia dachowego kruchty bocznej i sobót (strona południowo-zachodnia) w zabytkowym drewnianym kościele p.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach.

30 000,00 zł

6.

Parafia Rzymskokatolicka w Wadowicach Dolnych

Odnowienie tynków wewnętrznych i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych.

15 000,00 zł

7.

Anna i Jacek Zając

Odtworzenie elewacji frontowej, okien, drzwi i więźby dachowej wraz z pokryciem na zabytkowy budynku mieszkalnym przy ul. Rynek 25 w Mielcu.

15 000,00 zł

RAZEM

120 000,00 zł

mp

Galeria zdjęć