Złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy uczczono pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego w 77 rocznicę tego tragicznego wydarzenia w historii naszego kraju.

1 sierpnia 1944 r. o godz. 17:00 wybuchło Powstanie Warszawie, które trwało 63 dni. Było jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń II wojny światowej. W czasie 63 dni walk zginęło 16 - 18 tys. powstańców i ponad 150 tys. ludności cywilnej. Miasto uległo zniszczeniu. Straty niemieckie wynosiły ok. 26 tys. żołnierzy. Chociaż Powstanie Warszawskie nie doczekało się dotychczas jednoznacznej oceny historyków i polityków stanowi ono polską świetność narodową dzięki bezmiarowi przelanej krwi, ogromowi cierpień i poświęcenia.

Władze samorządowe powiatu mieleckiego podczas uroczystości przed Pomnikiem Armii Krajowej reprezentowali Andrzej Bryła - WIcestarosta Powiatu Mieleckiego oraz Marek Paprocki - Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego.

ar

Galeria zdjęć