Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, rozpoczęła się XI edycja Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki. Na oficjalnym otwarciu samorząd powiatowy reprezentował Andrzej Bryła - Wicestarosta Powiatu Mieleckiego.

W tym roku główne przesłanie festiwalu koncentruje się wokół rozbudzania wśród uczniów zainteresowań naukowo-technicznych związanych z inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego, zrozumienia procesów wywołujących zmiany klimatyczne oraz promowania innowacyjnych rozwiązań w kształceniu zawodowym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W organizację festiwalu włączyły się również: Agencja Rozwoju Przemysłu Oddział w Mielcu oraz mieleccy przedsiębiorcy, którzy zapraszają uczniów pod opieką nauczycieli do odwiedzania mieleckich zakładów pracy znajdujących się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. To bardzo cenna inicjatywa, która na pewno może pomóc uczniom w wyborze ich dalszej ścieżki rozwoju naukowego.

W ramach 11. Edycji festiwalu zaplanowano wydarzenia dedykowane dla:
• przedsiębiorstw, szkół zawodowych oraz centrów kształcenia zawodowego z powiatu mieleckiego oraz z województwa podkarpackiego
• uczniów Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz Akademii Umiejętności Technicznych Leonardo
• nauczycieli z przedszkoli oraz szkół z miasta i powiatu mieleckiego

Szczegóły: http://festiwal11.ckp.edu.pl/

Galeria zdjęć