Dziś rozpoczęło się głosowanie na projekty Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego, które będą realizowanie w roku 2023. Co warto wiedzieć ?

Do czwartku 30 września, każdy mieszkaniec naszego miasta ma możliwość oddania od 1 do 3 głosów na projekty ogólnomiejskie (zgłoszono ich 8) i 1 głos na wybrany projekt lokalny (zgłoszono ich 16). Głosy można oddawać w trybie elektronicznym – TUTAJ (najpierw należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego, a następnie przejść do zakładki MBO, która znajduje się w prawym górnym rogu) lub za pomocą papierowych kart do głosowania w 2 lokalizacjach w Mielcu.

PAMIĘTAJMY:

  • Każdą ilość kart do głosowania można samodzielnie wydrukować lub kserować (wystarczy druk czarno-biały lub nawet mniejszy format) korzystając ze wzoru karty dostępnej TUTAJ.
  • Dzieci bez ograniczenia wiekowego również mogą wziąć udział w głosowaniu. Jeśli udział w głosowaniu bierze dziecko nieumiejące czytelnie pisać, kartę powinien wypełnić i podpisać rodzic lub opiekun prawny.
  • Od zeszłego roku został wprowadzony do regulaminu specjalny BONUS promujący największą aktywność mieszkańców osiedla, którego projekt lokalny uzyskał największe poparcie wśród mieszkańców Mielca, ale nie został wybrany w głosowaniu. Aktywność będzie obliczana jako stosunek procentowy ilości zebranych głosów do liczby mieszkańców danego osiedla. Projekt taki będzie realizowany za środki finansowe zapisane w budżecie miasta w kolejnym roku budżetowym.

    Bonus promuje osiedla zamieszkane przez mniejszą liczbę mieszkańców, którzy nie tylko solidarnie w jak największej liczbie zagłosują na swój projekt, ale także uzyskają jak największą liczbę głosów mieszkańców innych osiedli.
  • Każdy mieszkaniec Mielca może wziąć udział w głosowaniu TYLKO raz.

Głos uznaje się za nieważny, gdy został oddany:

  • na innej karcie do głosowania lub innego formularza elektronicznego niż określa regulamin,
  • na karcie do głosowania, na której brak imienia i nazwiska albo dane są błędne lub nieczytelne,
  • przez osobę niebędącą mieszkańcem Mielca (ważny jest adres zamieszkania, nie adres zameldowania)
  • na więcej niż 3 projekty o charakterze ogólnomiejskim i/lub oddany na więcej niż 1 projekt zadań o charakterze lokalnym.

 

mielec.tv

Jak głosować poprzez stronę internetową

2 punkty w których będzie można oddać swój głos w formie papierowej:

– Budynek główny Urzędu Miejskiego (ul. Żeromskiego 26),

– Miejska Biblioteka Publiczna (główny budynek przy ul. Kusocińskiego),

 

Łukasz Janyst
Data publikacji: