W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kusocińskiego odbyła się dziś konferencja edukacyjna dla uczniów szkół średnich pt. „Strefa pomysłodawcy”.

Patronat nad tym wydarzeniem przygotowanym przez Mielecką Agencję Rozwoju Regionalnego objął Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, a wsparcia merytorycznego udzieliły Puławski Park Naukowo-Technologiczny i Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

„Strefa Pomysłodawcy” to ogólnopolski pilotażowy program wspierający innowacyjność w Polsce. Jego celem jest upowszechnianie innowacji, tworzenie nowych idei i pomysłów, skupiających zespoły i ludzi gotowych do eksperymentowania i poszerzania swoich horyzontów.

Konferencja w MBP podzielona byłą na część wykładową i część warsztatową. W tej pierwszej Jan Raczyński opowiadał o możliwych scenariuszach wsparcia pomysłodawcy i startupu w drodze ku komercjalizacji oraz o innowacjach w komunikacji i marketingu. Tomasz Kowalczyk wystąpił z wykładem „Inwestycje w startupy – skąd się wzięły, jak przebiegają, do czego prowadzą?”.

Części warsztatowe prowadzili psycholog Izabela Augustyn ( „Planowanie kariery”) oraz Andrzej Skowron – wykładowca akademicki z Wyższej Szkoły Ekonomii i Bankowości w Mielcu („Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości”)

Edward Tabor
Data publikacji: