Czy medyczna marihuana może pomóc w leczeniu padaczki?

Padaczka jest chorobą neurologiczną, która dotyka miliony ludzi na całym świecie. Chociaż wiele leków przeciwpadaczkowych jest dostępnych, nie zawsze są skuteczne i mogą powodować szereg skutków ubocznych. W ostatnich latach, coraz więcej badań koncentruje się na potencjalnym zastosowaniu medycznej marihuany w leczeniu padaczki. W tym artykule przyjrzymy się, jakie są wyniki badań i czy medyczna marihuana może pomóc w leczeniu tej choroby.

Jak działa medyczna marihuana w leczeniu padaczki?

Medyczna marihuana zawiera dwa główne składniki - THC i CBD. THC jest substancją psychoaktywną, która może powodować euforię i zmienić stan świadomości, podczas gdy CBD jest niepsychoaktywnym składnikiem, który nie wpływa na funkcjonowanie mózgu. Badania sugerują, że CBD może pomóc w leczeniu padaczki, ponieważ ma właściwości przeciwdrgawkowe i przeciwbólowe.

Padaczka a marihuana: Jakie dawki i formy medycznej marihuany są skuteczne w leczeniu padaczki

Jednym z kluczowych zagadnień jest odpowiednie dobranie dawek i form medycznej marihuany. W związku z tym, istnieje wiele badań, które mają na celu określenie optymalnej dawki i formy stosowanej w terapii padaczki. W przypadku medycznej marihuany, istnieje kilka sposobów jej podawania. Najczęściej stosowaną formą jest olejek CBD, który podawany jest doustnie. Innymi formami są m.in. ekstrakty, tabletki, inhalatory, a nawet wlewy doodbytnicze. W każdym przypadku, dawkowanie marihuany jest indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta i rodzaju padaczki. W badaniach przeprowadzonych w ostatnich latach, zwraca się uwagę na znaczenie odpowiedniego doboru dawek medycznej marihuany w terapii padaczki. W jednym z badań przeprowadzonych w 2017 roku, badano wpływ różnych dawek CBD na częstość napadów u pacjentów z padaczką. Wyniki badania wykazały, że stosowanie dawki 20 mg/kg/d na dzień było skuteczne w zmniejszeniu częstości napadów u 49% pacjentów, natomiast dawka 10 mg/kg/d na dzień była skuteczna u 44% pacjentów.

Warto jednak zauważyć, że dawki CBD podawane w badaniach zależą od rodzaju padaczki oraz stanu zdrowia pacjenta. Dlatego też, przed rozpoczęciem terapii medyczną marihuaną, konieczne jest dokładne przebadanie pacjenta oraz indywidualne dostosowanie dawek.

Badania nad zastosowaniem medycznej marihuany w leczeniu padaczki

Wiele badań zostało przeprowadzonych w celu zbadania skuteczności medycznej marihuany w leczeniu padaczki. W jednym z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda, pacjenci z zespołem Draveta (rzadką formą padaczki) otrzymywali ekstrakt z marihuany o wysokiej zawartości CBD. Wyniki pokazały, że po 3 miesiącach, 39% pacjentów miało redukcję częstości napadów o co najmniej 50%. W innym badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie w Melbourne, pacjenci z padaczką, którzy nie reagowali na tradycyjne leki przeciwpadaczkowe, otrzymywali olejek CBD. Wyniki pokazały, że po 12 tygodniach, 75% pacjentów miało redukcję częstości napadów o co najmniej 50%.