Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu w 2024 roku rusza z realizacją projektu „Nowoczesne kompetencje w subregionie tarnobrzeskim”. Projekt będzie realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (PRIORYTET 7/ FEPK.07, Działanie 7.9 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr).

W czwartek, 2 listopada Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. reprezentowana przez Prezesa Łukasza Gajdowskiego i Wiceprezesa Antoniego Górskiego podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasza Czopa.

Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych 1 289 pracowników z subregionu tarnobrzeskiego z województwa podkarpackiego w terminie do 31.12.2026 r. poprzez dofinansowanie usług rozwojowych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, zgodne ze zidentyfikowanymi potrzebami pracowników, w tym również wymagające aktualizowania kompetencji i uwzględniające transformację ekologiczną i cyfrową, zwłaszcza u starszych pracowników, w celu zatrzymania ich na rynku pracy, ułatwieniu przeprowadzenia procesów restrukturyzacji bądź zapobiegawczo, przeciw wystąpieniu sytuacjom kryzysowym.

Realizacja Projektu rozpocznie się 1 stycznia 2024 roku.

Wartość Projektu wynosi 17 944 421,00 zł, w tym dofinansowanie 12 195 751,00 zł.

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR S.A.” w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu, będzie realizować projekt na terenie subregionu tarnobrzeskiego odejmującego miasto Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski .

Grupę docelową stanowić będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa/pracodawcy posiadający siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie w/w subregionu.

W poprzedniej edycji projektu udało się dofinansować usługi rozwojowe dla ponad 900 Uczestników Projektu.

Tekst: MARR

Anna Jajkiewicz
Data publikacji: