Pożegnanie drugiej kadencji Mieleckiej Rady Seniorów
W czwartek, na pożegnalnym spotkaniu, Mielecka Rada Seniorów zakończyła swoją drugą kadencję działalności, która rozpoczęła się w 2019 roku. W obecności przedstawicieli miasta i gości specjalnych, członkowie Rady otrzymali podziękowania za swoje zaangażowanie oraz wkład w rozwijanie polityki senioralnej.
  1. Druga kadencja Mieleckiej Rady Seniorów trwała od 2019 do 2023 roku.
  2. Rada pełniła funkcję doradczą, konsultacyjną i inicjatywną, skupiając się na potrzebach i prawach osób starszych.
  3. Podczas uroczystości pożegnalnej, przedstawiciele miasta, w tym Prezydent Jacek Wiśniewski, wyrazili wdzięczność radnym za ich pracę i zaangażowanie.
  4. Przewodnicząca Rady, Pani Stanisława Rzeźnik, podkreśliła znaczenie kontynuacji inicjatyw na rzecz seniorów w nadchodzących kadencjach.

W miniony czwartek, naszym miastu udało się pożegnać drugą kadencję Mieleckiej Rady Seniorów, organu, który od 2019 roku aktywnie uczestniczył w kształtowaniu polityki senioralnej. Rada, będąca głosem dojrzałej części naszej społeczności, skupiła się na promowaniu inicjatyw wspierających osoby w wieku 60+, a jej skład to liderzy organizacji i przedstawiciele seniorów.

Na uroczystości pożegnalnej nie zabrakło ważnych postaci z życia publicznego. Prezydent miasta, Zastępca Prezydenta, Przewodniczący Rady Miejskiej, a także Poseł na Sejm i Wojewoda Podkarpacki osobiście podziękowali członkom Rady za ich trud, pasję i nieoceniony wkład w poprawę jakości życia seniorów. "Rada ma na swoim koncie wiele cennych inicjatyw, które warto kontynuować w kolejnych kadencjach" - zaznaczyła Przewodnicząca Rady, Pani Stanisława Rzeźnik, podkreślając ciągłość misji i potrzebę dalszego zaangażowania.

Na zakończenie spotkania, każdy z radnych został uhonorowany listem gratulacyjnym oraz symbolicznymi upominkami, co miało stanowić wyraz uznania za ich bezinteresowną pracę. W tym momencie zakończyła się ważna kadencja, ale także rozpoczęło nowe rozdział w historii miasta, które, mając tak silne fundamenty, może z optymizmem patrzeć w przyszłość.


Wg inf z: UM Mielec