KPP w Mielcu zainaugurowała debaty z seniorami o bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo seniorów na pierwszym planie – debata w Mielcu z udziałem policji i ekspertów samoobrony
  1. Inauguracja debaty "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ", prowadzona przez Policję w Mielcu.
  2. Edukacja seniorów na temat oszustw internetowych i telefonicznych.
  3. Warsztaty samoobrony z trenerami Team Sukata Poland.
  4. Dystrybucja materiałów prewencyjnych i odblaskowych opasek wśród uczestników.

Wczorajsze spotkanie w Powiatowym Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej zgromadziło liczne grono seniorów zainteresowanych kwestiami bezpieczeństwa. Inicjatywa, zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Mielcu, miała na celu nie tylko edukację, ale również bezpośrednią wymianę doświadczeń pomiędzy seniorami a funkcjonariuszami policji.

Debatę otworzył podkomisarz Paweł Tomczyk, który szczegółowo przedstawił zagrożenia jakie niesie za sobą współczesny świat, skupiając się na oszustwach „na wnuczka” i „na policjanta”. Podkreślił, jak ważna jest czujność i świadomość w codziennym życiu. "Edukacja i świadomość to nasze podstawowe narzędzia w walce z przestępczością skierowaną przeciwko seniorom," mówił podkom. Tomczyk.

W dalszej części spotkania mł. asp. Ewelina Ziemba zaprezentowała działanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” i omówiła, jak seniorzy mogą korzystać z tego interaktywnego narzędzia do zgłaszania problemów. Zwrócono również uwagę na kampanię "#Znam te numery", mającą na celu edukację seniorów w rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń.

Interesującym punktem programu były warsztaty samoobrony, które przeprowadzili trenerzy brazylijskiego Jiu Jitsu z Team Sukata Poland, Łukasz Leś i Dawid Leś. Seniorzy mieli możliwość nauczenia się podstawowych technik obronnych, co spotkało się z dużym zainteresowaniem i aktywnym udziałem.

Na zakończenie, uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne oraz opaski odblaskowe, które zostały ufundowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Mielec. Wszystkie uwagi i sugestie zebrane podczas debaty zostaną wykorzystane przez policję do dalszych działań prewencyjnych i edukacyjnych.

Spotkania takie jak to w Mielcu są kluczowe dla podnoszenia bezpieczeństwa i świadomości społecznej, szczególnie wśród seniorów, którzy często stają się celami oszustw. Dzięki inicjatywom takim jak "Świadomy Senior", mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej w swoim codziennym życiu.


Opierając się na: KPP w Mielcu