Egzamin na kartę rowerową dla uczniów szkół podstawowych w Mielcu
W ostatnich dniach uczniowie klas IV z kilku szkół podstawowych w powiecie mieleckim mieli okazję przystąpić do praktycznego egzaminu na kartę rowerową. Mieleccy policjanci czuwali nad przebiegiem tego ważnego testu, oceniając umiejętności młodych cyklistów.
  1. Policjanci odwiedzili szkoły podstawowe w powiecie mieleckim.
  2. Przeprowadzono egzamin praktyczny na kartę rowerową.
  3. Uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego.
  4. Wszystkie dzieci pozytywnie zdały egzamin.

Funkcjonariusze mieleckiej drogówki oraz dzielnicowi odwiedzili uczniów szkół podstawowych przed wakacjami, by przeprowadzić egzamin na kartę rowerową. Przed rozpoczęciem egzaminu, uczniowie otrzymali ostatnie wskazówki oraz przypomnienie przepisów dotyczących rowerzystów i użytkowników hulajnóg.

Egzamin praktyczny jest kluczowym elementem zdobycia karty rowerowej, wymaganej do samodzielnego poruszania się po drogach przez dzieci od 10. roku życia. Młodzi rowerzyści muszą wykazać się nie tylko umiejętnościami technicznymi, ale także znajomością zasad ruchu drogowego, pierwszej pomocy oraz obsługi technicznej roweru.

W trakcie egzaminu, uczniowie klas IV musieli pokonać specjalnie przygotowany tor, sygnalizować wykonywane manewry oraz przestrzegać obowiązujących przepisów. Policjanci zwracali uwagę na to, jak dzieci radzą sobie z przeszkodami i czy prawidłowo interpretują znaki drogowe.

Do egzaminu przystąpiły dzieci ze szkół takich jak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czerminie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wadowicach Górnych. Wszystkie dzieci zdały egzamin pozytywnie, stając się pełnoprawnymi rowerzystami. Gratulujemy im i życzymy bezpiecznej jazdy.


Wg inf z: KPP w Mielcu