Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Dwudziestoosobowa grupa seniorów, podzielona na dwie grupy szkoleniowe, z terenu Gminy Miejskiej Mielec rozpoczęła 8 oraz 9 maja br. szkolenie w ramach projektu „Podkarpacki E- Senior”. Projekt realizowany jest w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 przez Rzeszowską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS we współpracy z Gminą Miejską Mielec.

Projekt skierowany jest do osób 65+ i zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych z zakresu obsługi laptopa, tabletu i smartphone w tematyce:

  • zdrowia (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zdobycia wiedzy o zdrowym odżywianiu się, porad zdrowotnych dla seniorów),
  • relacji społecznych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w kontaktach z rodziną i znajomymi),
  • odpoczynku i hobby (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu uzyskania wiedzy o lokalnie organizowanych wydarzeniach klubów seniora, pielgrzymkach, koncertach),
  • finansów (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego do zakładania konta bankowego, zakupy on line),
  • spraw codziennych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zaplanowania podróży, zakupu biletów).

Cykl szkoleniowy obejmuje 15 spotkań z podstawowych kompetencji cyfrowych oraz trzy animacje po ukończeniu cyklu szkoleniowego. Koordynatorem działań jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Zajęcia odbywać się będą w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 w Mielcu raz w tygodniu w godzinach od 11:00 do 14:30 w terminach:

  • 05.2019 r. – 14.08.2019 r. (każda środa) – I grupa szkoleniowa
  • 05.2019 r. – 29.08.2019 r. (każdy czwartek) – II grupa szkoleniowa

 

Edward Tabor
Data publikacji: