Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

W dniach od 14, 16 i 17 maja br. odbędą się zarządzone przez Radę Miejską w Mielcu, ponowne wybory do rad osiedli Borek, Mościska i Wojsław. W kwietniu wybory 15- osobowych rad na tych osiedlach nie odbyły się z powodu niewystarczającej frekwencji.

Ponowne wybory odbędą się w tych samych miejscach co poprzednio. W pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej 45 mieszkańców, natomiast w drugim terminie (30 minut później), aby wybory mogły się odbyć, wymagana jest obecność minimum 30 osób. Bliższych informacji związanych z wyborami można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mielcu – Biuro Rady Miejskiej – tel.: 17 787 40 91 lub 17 787 40 92.

W tym roku wyjątkowo porządek zebrań mieszkańców wymienionych osiedli obejmuje także spotkanie z Prezydentem Miasta Mielca Jackiem Wiśniewskim i przedstawienie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowanego na 2020 rok.

Spotkania Prezydenta Jacka Wiśniewskiego z mieszkańcami pozostałych mieleckich osiedli poświęcone Mieleckiemu Budżetowi Obywatelskiemu odbędą się w drugiej połowie maja.

Harmonogram najbliższych spotkań z prezydentem wraz z zebraniami wyborczymi:

1.OSIEDLE WOJSŁAW

wtorek 14 maja o godz. 18.30 w OREW przy ulicy Wojsławskiej 278.

2.OSIEDLE BOREK

-czwartek 16 maja o godz.18.00 w ZSO nr 1 przy ulicy Tańskiego 3.

3.OSIEDLE MOŚCISKA

-piątek 17 maja o godz.18.00 w filii MOPS przy ulicy Pogodniej 2.

 

 

Edward Tabor
Data publikacji: