Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

W trzech miejscach na terenie miasta Mielca powstaną duże zbiorniki retencyjne wód opadowych, których budowa ma położyć kres podtopieniom ulic i budynków w centrum miasta i na osiedlu Borek.

Gmina Miejska Mielec otrzymała dofinansowanie w wysokości około 20 milionów złotych na realizację projektu pod nazwą „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu szacowana jest na ok.29 mln zł.

Z problemem zalewania sporych obszarów naszego miasta występującym od wielu lat podczas burz i gwałtownych opadów deszczu, mają do czynienia m.in. mieszkańcy ulic Solskiego, Kusocińskiego, Kochanowskiego i Alei Niepodległości. Notorycznie podtapiany jest m.in. budynek Domu Kultury SCK. Sposobem na poprawę sytuacji miały być remonty kanalizacji deszczowej, ale okazało się że konieczna jest także budowa podziemnych zbiorników retencyjnych, które będą gromadziły i odprowadzały wodę deszczową podczas intensywnych opadów.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie kanalizacji deszczowej oraz na budowie systemu retencyjnego wód opadowych i roztopowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią wód, które dla osiedla Borek zlokalizowano w rejonie ulicy Wspólnej.

Kolejne dwa zbiorniki retencyjne z przepompowniami dla osiedla Centrum powstaną na terenie MOSiR-u przy ulicy Solskiego (naprzeciwko SP 6) i wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej oraz na terenie MOSiR-u obok Hotelu Polskiego. W tym rejonie także przebudowana będzie kanalizacja deszczowa, powstaną układy retencji wód deszczowych, układy odwodnienia dogi dojazdowej i układy odwodnienia miejsc parkingowych, które wybudowane zostaną dla nowej hali sportowo-widowiskowej.

W pierwszej kolejności realizowana będzie budowa zbiorników retencyjnych przy ulicy Solskiego i przy Grunwaldzkiej, których łączna pojemność wyniesie około 2500 m sześć. Zbiorniki te w przypadku ulewnych deszczy przejmą nadmiar wody z istniejących kolektorów wzdłuż ulicy Solskiego i Kusocińskiego.

Edward Tabor
Data publikacji: