Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,

w imieniu samorządu miasta Mielca, składamy najserdeczniejsze życzenia

wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Doceniając wkład i zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków, szczególnie w tym

niezwykle trudnym i wymagającym okresie, chcemy przekazać Państwu wyrazy

uznania i szacunku za podejmowany każdego dnia trud.

Wyrażamy serdeczne podziękowania za Wasze poświęcenie w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym, wrażliwość i wielkie serce jakie takim osobom okazujecie.

Życzymy, by niesiona przez Państwa pomoc drugiemu człowiekowi była prawdziwym spełnieniem i źródłem satysfakcji, aby nigdy nie zabrakło Wam życzliwości, ciepła i energii.

Niech ta praca daje Wam jak najwięcej satysfakcji i zwykłej ludzkiej wdzięczności.

Wszystkiego dobrego, wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu Prezydent Miasta Mielca

 

Bogdan Bieniek Jacek Wiśniewski

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: