Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Szafera w Mielcu – Emilia Bielaska i Lena Rucka zostały laureatkami XXVII edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tym roku temat wiodący brzmiał: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz? Emilia i Lena poszukiwały śladów Prymasa Tysiąclecia w różnych środowiskach, wśród rówieśników, rodziców, harcerzy, nauczycieli, księży, samorządowców, polityków. Na podstawie przeprowadzonych rozmów powstał reportaż, którego mottem stały się słowa Stefana Wyszyńskiego: „ Nie wystarcza, że nie czynimy nic złego, trzeba, abyśmy czynili dobrze”. Uczennice SP 1 w swojej pracy przekonały komisję konkursową wyznaczoną przez IPN, że w Mielcu pamięć o Stefanie Wyszyńskim jest żywa, a jego nauka aktualna. W realizacji projektu ósmoklasistkom pomogli: Poseł na Sejm RP Fryderyk Kapinos, dyrektor SP 1 Marek Paprocki, Jolanta Dudzik, ks. Jarosław Gieniec, Magdalena Bielaska oraz harcerki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z 8. Mieleckiej Drużyny Harcerek Ad Astra.

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: